OK啦

蔡義德、張秀卿

男唱 女唱 合唱

(女)聽人說你春風得意當紅 想啥來啥 輕輕鬆鬆
(男)沒啦沒啦是天公不甘嫌 大錢小錢 我骨力賺
(女)借問ㄟ少奶奶你甘有欠 還是擱咧海底摸針
(男)有啦有啦心想你驚你嫌 世間男子我尚保險

(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(女)話有投機心同款
(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(男)心這投緣省麻煩
(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(女)緊來公證趕時間
(合)啊~~~~~ok啦ok啦 你我ok ok ok啦

(女)聽人說你春風得意當紅 想啥來啥 輕輕鬆鬆
(男)沒啦沒啦是天公不甘嫌 大錢小錢 我骨力賺
(女)借問ㄟ少奶奶你甘有欠 還是擱咧海底摸針
(男)有啦有啦心想你驚你嫌 世間男子我尚保險

(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(女)話有投機心同款
(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(男)心這投緣省麻煩
(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(女)緊來公證趕時間
(合)啊~~~~~ok啦ok啦 你我ok ok ok啦

(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(女)話有投機心同款
(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(男)心這投緣省麻煩
(合)啊~~~~~ok啦ok啦
(女)緊來公證趕時間
(合)啊~~~~~ok啦ok啦 你我ok ok ok啦

作詞:
作曲:

如任何問題.歡迎來信告知↓↓↓↓↓